تکست میکر


اولین و تنها مرجع تکست و بیت فارسیمتن و ترجمه آهنگ Stupid Love از Gaga

[Verse 1]

You’re the one that I’ve been waiting for
تو تنها کسی هستی که من منتظرش بودم

Gotta quit this crying
دیگه میخوام از گریه کردن دست بر دارم

Nobody’s gonna heal me, if I don’t open the door
هیچکی منو درمان نمی کنه، اگه من در رو باز نکنم

Kinda hard to believe, gotta have faith in me
یکم سخته باورش، باید بهم ایمان داشته باشی

[Refrain]

Freak out, freak out, freak out, freak out (look at me)
(جا خوردم، جا خوردم، جا خوردم، جا خوردم (منو ببین

Get down, get down, get down, get down (look at me)
(بیا پایین، بیا پایین، بیا پایین، بیا پایین (منو ببین

Freak out, freak out, freak out, freak out
جا خوردم، جا خوردم، جا خوردم، جا خوردم

Look at me now
حالا به من نگاه کن

[Pre-Chorus]

‘Cause all I ever wanted was love
چون تنها چیزی که میخواستم عشق بود

Hey yeah (ooh ooh)
(هی آره (اووه اووه

Hey yeah (ooh ooh)
(هی آره (اووه اووه

Hey yeah
هی آره

متن و ترجمه آهنگ Stupid Love از Gaga

All I ever wanted was love
تنها چیزی که می‌خواستم عشق بود

Hey yeah (ooh ooh)
(هی آره (اووه اووه

Hey yeah (ooh ooh)
(هی آره (اووه اووه

Hey yeah, hey yeah
هی آره، هی آره

[Chorus]

I want your stupid love, love
من عشق احمقانه تو رو میخوام، عشقم

I want your stupid love, love
من عشق احمقانه تو رو میخوام، عشقم

Oh, oh, oh, oh
اوه، اوه، اوه، اوه

[Verse 2]

Now it’s time to free me from the chain
الان وقتشه که منو از زنجیر آزاد کنی

I gotta find that peace, is it too late
میخوام اون آرامش رو پیدا منم، الان خیلی دیره

Or could this love protect me from the pain?
یا این عشق میتونه منو از درد رها کنه؟

I would battle for you, even if I break in two
من برات میجنگم، حتی اگر تکه تکه بشم

[Refrain]

Freak out, freak out, freak out, freak out (look at me)
(جا خوردم، جا خوردم، جا خوردم، جا خوردم (منو ببین

Get down, get down, get down, get down (look at me)
(بیا پایین، بیا پایین، بیا پایین، بیا پایین (منو ببین

Freak out, freak out, freak out, freak out
جا خوردم، جا خوردم، جا خوردم، جا خوردم

Look at me now
حالا به من نگاه کن

[Pre-Chorus]

‘Cause all I ever wanted was love
چون تنها چیزی که میخواستم عشق بود

Hey yeah (ooh ooh)
(هی آره (اووه اووه

Hey yeah (ooh ooh)
(هی آره (اووه اووه

Hey yeah
هی آره

متن و معنی آهنگ Stupid Love از Gaga

All I ever wanted was love
تنها چیزی که می‌خواستم عشق بود

Hey yeah (ooh ooh)
(هی آره (اووه اووه

Hey yeah (ooh ooh)
(هی آره (اووه اووه

Hey yeah, hey yeah (Higher, higher)
(هی آره، هی آره (بالاتر، بالاتر

[Chorus]

I want your stupid love, love
من عشق احمقانه تو رو میخوام، عشقم

I want your stupid love, love
من عشق احمقانه تو رو میخوام، عشقم

Oh, oh, oh, oh
اوه، اوه، اوه، اوه

[Bridge]

I don’t need a reason (oh)
من به دلیلی نیاز ندارم

Not sorry, I want your stupid love
معذرت نمیخوام، من عشق احمقانه تو رو میخوام

I don’t need a reason (oh)
من به دلیلی نیاز ندارم

Not sorry, I want your stupid love
معذرت نمیخوام، من عشق احمقانه تو رو میخوام

Higher, higher
بالاتر، بالاتر

[Chorus]

I want your stupid love, love
من عشق احمقانه تو رو میخوام، عشقم

I want your stupid love, love
من عشق احمقانه تو رو میخوام، عشقم

Oh, oh, oh, oh
اوه، اوه، اوه، اوه

I want your stupid love, love (oh)
من عشق احمقانه تو رو میخوام، عشقم

Oh, oh, oh, oh
اوه، اوه، اوه، اوه

I want your stupid love, love
من عشق احمقانه تو رو میخوام، عشقم

تکست میکر

تکست میکر فعالیت خود را از سال 1393 آغاز نموده و در حوزه آهنگسازی و ترانه سرایی در تمامی سبک ها فعالیت میکند رپ فارسی

فقط و فقط جهت پخش سراسری موزیک خود در سایت ها و کانال های معتبر تماس بگیرید


Using WordPress With Honor
Design : Sina.Sattari
تبلیغات برای دسترسی به بیت مناسب تکست ها و همچنین مطالب خاص وارد کانال تلگرام شوید