تکست میکر


اولین و تنها مرجع تکست و بیت فارسی

متن آهنگ چکش شایع


متن آهنگ چکش شایع

قبلنا میگفتم ، بهترین دوستمو خطرناک دشمنم

با من، توو اتاقِ من زندگی میکنن

اما الان، میگم بهترین دوستمو خطرناک ترین دشمنِ تو

با من توو اتاقم زندگی میکنن

شایع روو فُرم

من کفِ تهرانم، جاتو روو کن

من مالِ ده سال بعدِ تو ام

اما الان پُشتمی بگو داری روشو؟

من اینجا

مشغول رد کردن قرارداد های مناسبِ شما

ما اصلاً قِصه مون چیزِ دیگه اس

بس میکنم روزی که خودِ خدا بگه خدام

ببین حاجی ارزونی، من برا

خودم کَسی ام نه جماعتِ حرف دَرار

جا کلاس یاد گرفتم تهِ صف سواد

اون روی خوی شیرم یه سگِ از سراب

با من خرجِ دونِ دهنِ کفترات

من یه قانون دارم میگه آدمِ کَس نباش

قُشونِ ما هیچ وقت برا کسی بد نخواست

سودم کردیم برا کسی ضرر نداشت

زیرِ خودتِ، توو قایقیم ولی

اینا حالِ مردممه، تو ناله میشنوی

شما از جیب ننه بابا کاورین همین

رپرین، ولی با کس کشا میپرین

من ریدم توو این خونواده اگه

سفت زُل نزنیم واسه هم توو چشای همه

پشتِ کی درومدین؟ مو به مو یادمه

توو رپری که دزد پول بپاچه سرش

رویای من رپ بود نه پول

اس کارِ بی مُزد کشیدم از رووم پتو

بوو آقازاده‌ها رو می‌ده پس موندتون

شما و مثل من نزدین از خونتون صفر

تا الانم چیزی اَ تووش نمونده

شایع چشیده، اَ روش نخونده

یادتونم و یه چکش پَهلومه

هر چی اَ من میشنوی هر روز همونه

بیشتر اَ همه ، من با خودم بدم

جای همه بوده ، جز خودم توو بغلم

اگه اَ کسی چیزی ، نمیاد روو ورقم

چون من لا ستاره هام ، اینا دوورن اَ من

بیشتر اَ همه ، من با خودم بدم

جای همه بوده ، جز خودم توو بغلم

اگه اَ کسی چیزی ، نمیاد روو ورقم

چون من شایع شدم ، اینا دوورن اَ من

این واقعی بودن نی عملی جون

که بگی مصرف خوبت میکنه نه پریشون

من نمی‌دونم چه پُزی داره نَسخیتون

اگه شیکه ما هم بشیم با جماعتِ هپلی جور

دیگه به بچه سالا نزنین سور

پول و جوونیشونُ نَبَرین اَ کَفِشون

ما باهاتون طرفیم، نه طرفتون

حالا من هی هیچی نمیگم تو منو عصبی کن

کارمندین شما، چندین شما؟

واس یه ذره احترامِ رپ سَمین شما

آب قندین شما، مَردین شما؟

قمار دنیاش جداس اَ جیب بُرا

اون ناموس فروشو باس میکردیش کما

من میدیدمش می‌رفت پیش خدا

باس می‌زدی توو کونِ چربش دو راه

حالیش شه رپ و رپرا بحثش جدان

برا شما تفریحه شاید

اما من نفسم نمیاد رپ نی یه ساعت

مراقبت میکنم از خونوادم

بهم حق بده اسممو اصلی بذارم

درآمدم اَ رپ حلال تر اَ شیرِ مادر

برو از همه بپرس شایع مشتیِ یا نه؟ اما

باهام طرف شی یه اَنی میشم که

عِینش فقط توو تخلیه چاه هس

بیشتر اَ همه ، من با خودم بدم

جای همه بوده ، جز خودم توو بغلم

اگه اَ کسی چیزی ، نمیاد روو ورقم

چون من لا ستاره هام ، اینا دوورن اَ من

بیشتر اَ همه ، من با خودم بدم

جای همه بوده ، جز خودم توو بغلم

اگه اَ کسی چیزی ، نمیاد روو ورقم

چون من شایع شدم ، اینا دوورن اَ من

متن آهنگ چکش شایع

تکست میکر

تکست میکر فعالیت خود را از سال 1393 آغاز نموده و در حوزه آهنگسازی و ترانه سرایی در تمامی سبک ها فعالیت میکند

ربات بازی مافیا

فقط و فقط جهت پخش سراسری موزیک خود در سایت ها و کانال های معتبر تماس بگیرید


Using WordPress With Honor
Design : Sina.Sattari
تبلیغات برای دسترسی به بیت مناسب تکست ها و همچنین مطالب خاص وارد کانال تلگرام شوید