تکست میکر


اولین و تنها مرجع تکست و بیت فارسی

Miley Cyrusنام خواننده:
Miley Cyrus

نام
آهنگ:
You In Another Life

متن آهنگ همراه با ترجمه
فارسی در ادامه
مطلب

 

Well I believe in love, but not the kinda
screws you up, no!

من باور دارم عاشقم اما نه برای خرد کردن تو ، نه

 

I believe in time and chance

من باور دارم به زمان و شانس

 

Cause I’m not one for making plans

چون من کسی نیستم که نقشه میکشه

 

Well you’ll go down in history

خوب تو به تاریخ پیوستی

 

And that’s just what it is to me

و اون همه ی چیزیه که به من مربوطه

 

I believe in moving on

من باورم دارم که میگذره

 

When sentimental and love is gone

وقتی احساس و عشق در من از بین رفت

 

But if I’m crying over you

اما اگه من در کنار تو گریه کنم

 

I won’t lie even it’s hard to do

من دروغ نخواهم گفت حتی اگر سخترین کار دنیا باشه

 

When you turn around

وقتی تو برگشتی

 

I’ll be gone and I mean goodbye

من دیگه رفتم ، این یعنی خدا حافظ

 

I see you in another life*2

تو رو تو دنیای دیگه میبینم

 

I don’t know where I’m going but when you
turn around I’ll be gone and I mean goodbye

من نمیدونم کجا دارم میرم اما وقتی تو برگردی من رفتم منظورم اینه
خدافظ

 

I believe in love but not the kinda breaks
you up, no!

من باور دارم عاشقم اما نه برای خرد کردن تو ، نه

 

I don’t regret the day I felt

من حتی یه روز هم احساس پشیمونی نکردم

 

Kiss the life, I wish you well

زندگی رو ببوس ، امیدوارم بتونی

 

But if I’m crying over you

اما اگه من در کنار تو گریه کنم

 

I won’t lie even it’s hard to do

من دروغ نخواهم گفت حتی اگر سخترین کار دنیا باشه

 

When you turn around

وقتی تو برگشتی

 

I’ll be gone and I mean goodbye

من رفتم پس خدافظ

 

I see you in another life*2

تو رو تو دنیای دیگه میبینم

 

I don’t know where I’m going but when you turn
around I’ll be gone and I mean goodbye

من نمیدونم کجا دارم میرم اما وقتی تو برگردی من رفتم منظورم اینه
خدافظ

 

Well I know you’re full, full of good
intentions yeah

خوب من میدونم تو کاملی ، پر از غرض

 

But that don’t change a thing cause I’m
already out of here

اما چیزی رو تغییر نده چون من همین الان هم رفتم

 

Oh, oh, oh

اوه، اوه، اوه

 

When you turn around I’ll be gone and I mean
goodbye

وقتی تو برگردی من رفتم پس خدافظ

 

I see you in another life*2

تو رو تو دنیای دیگه میبینم

 

I don’t know where I’m going but when you
turn around I’ll be gone and I mean goodbye

من نمیدونم کجا دارم میرم اما وقتی تو برگردی من رفتم منظورم اینه
خدافظ

 

I see you in another life*3

تو دنیای دیگه میبینمت

 

I don’t know where I’m going but when you
turn around I’ll be gone and I mean goodbye

من نمیدونم کجا دارم میرم اما وقتی تو برگردی من رفتم منظورم اینه
خدافظ

 

I see you in another life*2

تو رو تو دنیای دیگه میبینم

 

I don’t know where I’m going but when you
turn around I’ll be gone and I mean goodbye

من نمیدونم کجا دارم میرم اما وقتی تو برگردی من رفتم
منظورم اینه خدافظ

  There is No Tags For This Post

  تکست میکر

  تکست میکر فعالیت خود را از سال 1393 آغاز نموده و در حوزه آهنگسازی و ترانه سرایی در تمامی سبک ها فعالیت میکند رپ فارسی

  فقط و فقط جهت پخش سراسری موزیک خود در سایت ها و کانال های معتبر تماس بگیرید


  Using WordPress With Honor
  Design : Sina.Sattari
  تبلیغات برای دسترسی به بیت مناسب تکست ها و همچنین مطالب خاص وارد کانال تلگرام شوید