تکست میکر


اولین و تنها مرجع تکست و بیت فارسی

Miley Cyrusنام خواننده:
Miley Cyrus

نام
آهنگ:
Every Part Of Me

متن آهنگ همراه با ترجمه
فارسی در ادامه
مطلب

 

I feel like I’m a million miles away

احساس می کنم که من یک میلیون مایل دورم

 

From myself

از خودم

 

More and more these days

و این روز ها بیش تر و بیش تر میشه (دوریم)

 

I’ve been down

تو خودم بودم

 

So many open roads

پس راه های زیادی جلوم بازه

 

But they never lead me home

ولی اون ها هیچوقت من رو به خونه راهنمایی نمی کنه

 

And now I just don’t know

و من فقط نمیدونم

 

Who I really am

واقعا کی هستم

 

How it’s gonna be

چطور ممکنه؟

 

Is there something that I can’t see

چیزی وجود داره که من نمی تونم ببینم؟

 

I wanna understand!

من میخوام که بفهمم!

 

Maybe I will never be

ممکنه که من هیچوقت

 

Who I was before

اون کسی که قبلا بودم نشم

 

Maybe I don’t even know her anymore

ممکنه که من حتی دیگه اون دختر (خودم) رو نشناسم

 

Maybe who I am today

ممکنه کسی که من امروز هستم

 

Ain’t so far from yesterday

خیلی از کسی که دیروز بودم دور باشه

 

Can I find a way to be

آیا میتونم راهی پیدا کنم

 

Every part of me

تا بخشی از خودم باشم؟

 

So I’ll try,

پس من تلاش می کنم

 

Try to slow things down

تلاش می کنم تا همه چیز رو آروم کنم

 

And find myself

و خودم رو پیدا کنم

 

Get my feet back on the ground

و پاهام رو  بروی زمین برگردونم

 

It’ll take time

این زمان خواهد برد

 

But I know I’ll be alright

ولی من میدونم که من خوب میشم

 

Cause nothing much has changed

چون چیزی خیلی تغییر نکرده

 

On the inside

در درونم

 

It’s hard to figure out

سخته فهمیدنش

 

How it’s gonna be

که چطور ممکنه؟

 

Cause I don’t really know now

چون من الان واقعا نمیدونم

 

I wanna understand!

من میخوام که بفهمم!

 

Maybe I will never be

ممکنه که من هیچوقت

 

Who I was before

اون کسی که قبلا بودم نشم

 

Maybe I don’t even know her anymore

ممکنه که من حتی دیگه اون دختر (خودم) رو نشناسم

 

Maybe who I am today

ممکنه کسی که من امروز هستم

 

Ain’t so far from yesterday

خیلی از کسی که دیروز بودم دور باشه

 

Can I find a way to be

آیا میتونم راهی پیدا کنم

 

Every part of me,yeah

تا بخشی از خودم باشم ، آره

 

I don’t wanna wait

نمیخوام خیلی

 

Too long

صبر کنم

 

To find out where I’m meant to Belong

تا بفهمم که من به کجا تعلق دارم

 

I’ve always wanted to be where I am today

من همیشه میخواستم که جایی باشم که امروز هستم

 

But I never thought I’d feel this way

ولی هیچ وقت فکر نمی کردم که وقتی به این جا برسم این طور احساسش
کنم

 

Maybe I will never be

ممکنه که من هیچوقت

 

Who I was before

اون کسی که قبلا بودم نشم

 

Maybe I don’t even know her anymore

ممکنه که من حتی دیگه اون دختر (خودم) رو نشناسم

 

Maybe who I am today

ممکنه کسی که من امروز هستم

 

Ain’t so far from yesterday

خیلی از کسی که دیروز بودم دور باشه

 

Can I find a way to be

آیا میتونم راهی پیدا کنم

 

Every Part of Me

تا بخشی از خودم باشم؟

 

Every Part of Me

بخشی از خودم

  There is No Tags For This Post

  تکست میکر

  تکست میکر فعالیت خود را از سال 1393 آغاز نموده و در حوزه آهنگسازی و ترانه سرایی در تمامی سبک ها فعالیت میکند رپ فارسی

  فقط و فقط جهت پخش سراسری موزیک خود در سایت ها و کانال های معتبر تماس بگیرید


  Using WordPress With Honor
  Design : Sina.Sattari
  تبلیغات برای دسترسی به بیت مناسب تکست ها و همچنین مطالب خاص وارد کانال تلگرام شوید