تکست رپ اجتماعی رایگان فلسطین

تکست رپ اجتماعی رایگان فلسطین

این تکست در مورد فلسطین مظلوم و دفاع آن در برابر دشمنان است

[رایگان و اختصاصی]

index

ثانیه های لعنتی انگار نمیخوان بگذرن

اشکای روی گونه هام از بارونم تازه ترن

دل تنگیام یه لحظه نیست یه ساعت نیست یه سال نیست

موندن من توی عدم تا به ابد محال نیست

نگاهی کن به چشم من دیگه چشام زلال نیست

هر لحظه از تو آسمون خارای سرخ روی سرم

چه طور آخه این لحظه رو میتونم از یاد ببرم

جنگیدمو جنگیدمو هیچ وقت نرسید به آخر

برس خدایا به داد این جنگ نا برابر

تو دستای من پاره سنگ تو دستای دشمن تفنگ

خونه ی من روی سرم خراب میشه  عیبی نداره آخرش اشکای من عذاب میشه

اشکای من جمع میشه و خیلی میشه   سیلی میشه

میشوره خونه هاشونو از رو زمین سر میزنه باز دوباره روی زمین یه فلسطین


TextMaker.ir - Design & Code BY Sepehr - Tikat.ir