متن های عاشقانه و تکست های دپ و جملات سنگین

ابری مهربان باش ببار و سیراب کن …
حتی برای یک نفر … Heart

طراحی با Heart توسط سپهر