تکست میکر


اولین و تنها مرجع تکست و بیت فارسی

متن و ترجمه موزیک Ghost Ava Max


متن و ترجمه موزیک Ghost Ava Max

You’re in my blood and you’re in my veins
And you’re appearing in every face
So out of earth, I’m in outer space
Caught up in my dreams but I’m wide awake
Footsteps are following me all night long
Spirits are calling on me, something’s wrong
Can’t shake off my emotions, way too strong
Heart is underground and I feel you all around
Everywhere I go

تو در خون منی و در رگهای من و تو در هر شکلی ظاهر می شوی بنابراین خارج از زمین، من در فضا هستم گرفتار رویاهایم شدم اما کاملاً بیدارم تمام شب ردپاها مرا دنبال می کنند ارواح مرا صدا می کنند، گویا یک چیزی اشتباه است نمی توانم احساساتم را از بین ببرم، انگار قلب تو زیر زمین است و من تو را در اطراف احساس می کنم هرجا که می روم

I’m haunted by your ghost
You stay on my mind, can’t help but keep you close
Ooh, baby, everywhere I go
I’m haunted by your ghost
You’re the one I love and I fear the most
Keep having visions I can’t control
I close my еyes just to feel your soul
It’s in the air and I think you know
That if I nevеr stop I might overdose
Footsteps are following me all night long
Spirits are calling on me, something’s wrong
Can’t shake off my emotions, way too strong
Heart is underground and I feel you all around
Everywhere I go

من توسط روح تو تسخیر شده ام تو در ذهن من می مانی، نمی توانی تو را نزدیک نگه دارم اوه عزیزم هرجا میرم من توسط روح تو تسخیر شده ام تو کسی هستی که دوستش دارم و بیشتر از همه میترسم به چشم اندازی که نمی توانم کنترلش کنم ادامه بده چشمانم را می بندم تا روحت را حس کنم در هوا است و من فکر می کنم شما می دانید که اگر هرگز متوقف نشم ممکن است بیش از حد مصرف کنم تمام شب ردپاها مرا دنبال می کنند ارواح مرا صدا می کنند، چیزی اشتباه است نمی توانم احساساتم را از بین ببرم، خیلی قوی قلب زیر زمین است و من تو را در اطراف احساس می کنم هرجا که می روم

I’m haunted by your ghost
You stay on my mind, can’t help but keep you close
Ooh, baby, everywhere I go
I’m haunted by your ghost
You’re the one I love and I fear the most
Everywhere I go

من توسط روح تو تسخیر شده ام تو در ذهن من می مانی، نمی توانی تو را نزدیک نگه دارم اوه عزیزم هرجا میرم من توسط روح تو تسخیر شده ام تو کسی هستی که دوستش دارم و بیشتر از همه میترسم هرجا که می روم

I’m haunted by your ghost
You stay on my mind, can’t help but keep you close
Ooh, baby, everywhere I go
I’m haunted by your ghost
You’re the one I love and I fear the most
Everywhere I go

من توسط روح تو تسخیر شده ام تو در ذهن من می مانی، نمی توانی تو را نزدیک نگه دارم اوه عزیزم هرجا میرم من توسط روح تو تسخیر شده ام تو کسی هستی که دوستش دارم و بیشتر از همه میترسم هرجا که می روم

I’m haunted by your ghost
You stay on my mind, can’t help but keep you close
Ooh, baby, everywhere I go
I’m haunted by your ghost
You’re the one I love and I fear the most

من توسط روح تو تسخیر شده ام تو در ذهن من می مانی، نمی توانی تو را نزدیک نگه دارم اوه عزیزم هرجا میرم من توسط روح تو تسخیر شده ام تو کسی هستی که دوستش دارم و بیشتر از همه میترسم هرجا که می روم

متن و ترجمه موزیک Ghost Ava Max

تکست میکر

تکست میکر فعالیت خود را از سال 1393 آغاز نموده و در حوزه آهنگسازی و ترانه سرایی در تمامی سبک ها فعالیت میکند

ربات بازی مافیا

فقط و فقط جهت پخش سراسری موزیک خود در سایت ها و کانال های معتبر تماس بگیرید


Using WordPress With Honor
Design : Sina.Sattari
تبلیغات برای دسترسی به بیت مناسب تکست ها و همچنین مطالب خاص وارد کانال تلگرام شوید