تکست میکر


اولین و تنها مرجع تکست و بیت فارسی

متن آهنگ دروغه مازیار فلاحی


متن آهنگ دروغه مازیار فلاحی
همه میگن که تو رفتیهمه میگن که تو نیستیهمه میگن که دوبارهدل تنگمو شکستیدروغه چجوری دلت می یومدمنو اینجوری ببینیبا ستاره ها چه نزدیکمنو تو دوری ببینیهمه گفتن که تورفتیولی گفتم که دروغه
دروغه
همه میگن که چه عجیبهاگه منتظر بمونمهمه حرفاشون دروغهتا ابد اینجا میمونمبی تو و اسمت عزیزماینجا خیلی سوت و کورهولی خوب عیبی ندارهدل من خیلی صبورهصبورههمه میگن که تو رفتیهمه میگن که تو نیستیهمه میگن که دوبارهدل تنگمو سکشتیدروغهچجوری دلت می یومدمنو اینجوری ببینیبا ستاره ها چه نزدیکمنو تو دوری ببینیهمه گفتن که تورفتیولی گفتم که دروغه
دروغههمه میگن که چه عجیبهاگه منتظر بمونمهمه حرفاشون دروغهتا ابد اینجا میمونمبی تو و اسمت عزیزماینجا خیلی سوت و کورهولی خوب عیبی ندارهدل من خیلی صبورهصبورههمه میگن که تو نیستیهمه میگن که تو مردیهمه میگن که تنت روبه فرشته ها سپردیدروغه
متن آهنگ دروغه مازیار فلاحی

تکست میکر

تکست میکر فعالیت خود را از سال 1393 آغاز نموده و در حوزه آهنگسازی و ترانه سرایی در تمامی سبک ها فعالیت میکند

ربات بازی مافیا

فقط و فقط جهت پخش سراسری موزیک خود در سایت ها و کانال های معتبر تماس بگیرید


Using WordPress With Honor
Design : Sina.Sattari
تبلیغات برای دسترسی به بیت مناسب تکست ها و همچنین مطالب خاص وارد کانال تلگرام شوید