شعر پاپ رایگان بابای من

شعر پاپ رایگان بابای من

==

پره چشمای من غم داره چشمام

چرا با با نیومد اونو میخوام

شاید مونده هنوز توی راهه

اگه نیادشبم بدون ماهه

غذای امشبم اشک و آهه

پره چشمای من از نم بارون

داره قلبم اینجا میکنه جون

دوتاپاهای من نایی ندارن

همش هی پشت در در انتظارن

کجاست بابای من آقای خوبم

به جای اون همش درو می کوبم

به یاد شبای پرازستاره

کجاست بابا که واسم نون بیاره


TextMaker.ir - Design & Code BY Sepehr - Tikat.ir