متن های عاشقانه و تکست های دپ و جملات سنگین

دختر پسری  کوچکی داشتند در کوچه گریه میکردند
مردی از آن جا میگذشت ،گفت دخترم چرا گریه میکنی
دختر گفت :چون عروسکم شکست…?
مرد به پسر گفت ،خوب تو چرا گریه میکنی
پسرک گفت:چون عروسکم داره گریه میکنه..‌.

طراحی با Heart توسط سپهر