تکست پاپ غمگین رایگان الو سلام

حخا

 

ریتم آرام:

الو سلام ای عشق من حالت جه طوره عزیزم

ببخش اگه نمی تونم دنیارو به پات بریزم

                                                              الو سلام ببخش منو مدتیه حال ندارم

                                                              نمی تونم حتی گلم گوشی رو از جاش بردارم

تعویض ریتم:

یه بغضی تو گلومه نمیذاره بگم حرفی            آخه تو تنهام گذاشتی منو تو روزای برفی

منو تو روزای سختم رها کردی و گذشتی       می دونم که تو عزیزم منو هیچوقت دوست نداشتی

(قلبم این دقیقه هارو میگذرونه با غم تو         گرفته وجود من رو تب عشق و ماتم تو)

برسون سلام من رو به کسی که روبروته

به کسی که آرزوشی به کسی که آرزوته

                                                       نمی دونم با کی هستی اما قلبم رو شکستی

                                                       من حتی فرض میکنم که دل به من فقط تو بستی

(قلبم این دقیقه هارو میگذرونه با غم تو         گرفته وجود من رو تب عشق و ماتم تو)

اگه داری بازم حرفی بگو تو گوشم عزیزم      که میخوام خاطره هاتو از تو ذهنم دور بریزم

                       از تو ذهنم دور بریزم

اگه داری بازم حرفی گوش من مال تو ئه خوب

گرچه هیچوقتی نداشتی به حرفم توجهی تو

                                                     نگو از خاطره هامون چشمامو به گریه ننداز

                                                     با این که پره دل من اما من عاشقتم باز

دستامون از هم جدا شد

بزا گوشامون جدا شن

میخوام که دلای ما هم یاد همدیگه نباشن

دور گوشم میکشم من واسه عشقت یه خط قرمز

اگه دیگه حرفی نداری نازنینم خدا حافظ      خدا حافظ


TextMaker.ir - Design & Code BY Sepehr - Tikat.ir