تکست پاپ رایگان و آماتور بار آخر

تکست پاپ رایگان و آماتور بار آخر

th

این دفعه بار آخره دلم داره جون میکنه  تنهام گذاشت اونی که گفت تاآخرش پیش منه

آسون دلو گذاشو رفت   آسون از این دلم گذشت  آسون درای قلبشو به روی من همیشه بست

چه قده فریاد میزدم  که این دلو تنها نزار      حالا دیگه من ندارم  دیگه هیچ وقت صبرو قرار

رفتو حالا دچار شدم  من به یه روزگاربد       اون تیر نامردیاشو درست به قلب من میزد

رفتو دیگه خواب نیومددیگه هیچ وقت به چشم من     ای خدا تو بگو به من که کجا مونده عشق من

این دفعه بار آخره دلم داره جون میکنه  تنهام گذاشت اونی که گفت تاآخرش پیش منه(تکرار دلخواه)

  بازگشت به اول

توصیه:باریتم تند وبیس دار خوانده شود


TextMaker.ir - Design & Code BY Sepehr - Tikat.ir