تکست پاپ رایگان به نام (یه روز هوامو میکنی)

یه روز هوامو میکنی      یه روزهوامو میکنی

یه روز میاد به یاد من چشات میشه دوکاسه خون
صدای گریه های تو میرسه گوش آسمون

یه روز میاد خالی میشه دوروبرت مثل کویر
یه روز میخشکه ریشه هات میشی یه تک درخت پیر

(میای سراغم تو یه روز اما دیگه دیره گلم)
(اون روز ندارم چشمی که به چشم تو خیره کنم)

( با التماس و اضطراب منو میخوای توازخدا)
(یادم میفتی وقتی که از همه کس بشی جدا) ۲بار
***************************
یه سایه میشه همدمت میسوزه شعله ی غمت
خیلی دلم میخواد ولی نمیتونم ببوسمت

آخه گرفته دورمو خاک سیاه روزگار
اون روز با همه ی وجود بیا سرخاکم ببار

هیشکی نفهمید غربتم
بی همدمو بی صحبتم

یه روزی مثل من میشی
میشه تموم این مدتم

یه روزی دلتنگ میشی باز واسه قرارگذشتنا
اما دریغ عشقت دیگه از داغ تو رفت به فنا

یه روز هوامو میکنی اما هوا ابری شده
میبینی کارت ماتم و گریه بی صبری شده

(میای سراغم تو یه روز اما دیگه دیره گلم)
(اون روز ندارم چشمی که به چشم تو خیره کنم)

( با التماس و اضطراب منو میخوای توازخدا)
(یادم میفتی وقتی که از همه کس بشی جدا) ۲بار

یه روز هوامو میکنی یه روزهوامو میکنی
یه روز هوامو میکنی یه روزهوامو میکنی


TextMaker.ir - Design & Code BY Sepehr - Tikat.ir