تکست میکر


اولین و تنها مرجع تکست و بیت فارسی

تکست پاپ اجتماعی چو شل گردد سر کیسه


تکست پاپ اجتماعی چو شل گردد سر کیسه 

🎼🎼🎼🎼🎼ملودی🎼🎼🎼🎼🎼

اگر گردی تو ثروتمند نمیبینی به جز شادی
مقام و دولتی داری و از هفت دولت آزادی

همه عالم شود حیران از این فضایل ذاتی
چو جیب تو پر است گردد نبوغت هم خدادادی

( شود هرکس پر انگیزه چو شل گردد سر کیسه
در این عصری که سرتاسر شده انگیزه ها مادی

تو را با بهترین اشعار ستایش میکنم شاید
از آن چرک کف دستت کمی راهم به ما دادی )

🎼🎼🎼🎼🎼ملودی🎼🎼🎼🎼🎼

چو پرمایه شوی ای دوست نداری منتقد حتی
کسی جرات ندارد که بگیرد از تو ایرادی

نگارت با تو میماند تو را از خود نمیراند
وفاداراست به تو هرچند نمیکردی از او یادی

کند هرکس تو را تحسین فرود آرد سر تعظیم
شوی شخصی شخیص حتی اگر لفظت بود لاتی

اگر باشی تو بد طینت بدی هایت نمیبیند
کسی که مبلغی ناچیز ز اموالت به او دادی

( شود هرکس پر انگیزه چو شل گردد سر کیسه
در این عصری که سرتاسر شده انگیزه ها مادی

تو را با بهترین اشعار ستایش میکنم شاید
از آن چرک کف دستت کمی راهم به ما دادی )

🎼🎼🎼🎼🎼ملودی🎼🎼🎼🎼🎼

تکست پاپ اجتماعی چو شل گردد سر کیسه 

اثر :سینا ستاری

یج اینستاگرام :

Sinasattari.original

تماشای نمونه ی اجراشده ی این اثر

 

تکست میکر

تکست میکر فعالیت خود را از سال 1393 آغاز نموده و در حوزه آهنگسازی و ترانه سرایی در تمامی سبک ها فعالیت میکند رپ فارسی

فقط و فقط جهت پخش سراسری موزیک خود در سایت ها و کانال های معتبر تماس بگیرید


Using WordPress With Honor
Design and Coding : Sepehr.Sattari