تکست میکر


اولین و تنها مرجع تکست و بیت فارسی

تکست دریل محل ما


 

تکست دریل محل ما

[ورس اول]

امروز هرچی میخواستم تو دست و بالم هست
تو رولت چیه چرا داری از سوالم ترس

فکر مبارزه داری نیا بی سلاح اصلا
پخ کنم که شلوار تو خیسه لامصب

بدخواه میریزه سر من از در و دیوار
منم از بساطم درآوردم رنده رو این بار

واسه تار و مارت لاشی دستم هر رقمه باز
اگه باور نداری نگا به پروندم بنداز

حساب نمیبرم من از تشر و بیداد
چون سیس من به تنهایی یه شهرو میگاد

بحث هیترا نیست بحث سوختن تر و خشکه
من انفجاری وارد میشم نمیدم فحش که

لفظام تیغم دفاع کلام تو هم میری به فاک الان
من پیچیدم طرف حسابی با کلان

تا پلک میزنی پیکو میرن سلامتی من
اینجا محل ماست غریبی تو اما من تیمم

طرفم آفتابی بشی داری خلافی
وای به روزت اگه بشم با تو گلاویز

فعلا نمیدم واکنشی
ولی مگه آدم ور میره با دم شیر

[ ورس دوم ]

یه دستم کک یه دستم لاینه
نگامو نمیشناسه اصلا آینه

لغت استخراج مغزم ماینه
تخته گاز نمیشناسم مانع

ترکام خوب نیست واسه زیر هیجده
از زیرزمین رسیدم سقف اینه پیشرفت

های لولم نگا کردی سرت گیج رفت
بپا تو محل ما پاتو نذاری تو هیچوقت

لغتام قوی ترن از پنجه بکس
پانچ میشی با ترکم بچه تخس

من تو این محل احترام دارم
اشاره کنم هیترام پارن

سعی نکن از هفت خوان رد شی
من مریضم افکار وحشی

بکسم میندازه لرزه بر اندامت
عمرشو از این عرصه طلب داره

سگ فیسی  چهرت داره کفاره
گانو رو کنم میشه اشکات فواره

پس قد دهنت لقمه بردار
تو این محل ملخ خورده تخم بدخواه

میزنه بهتت چشا دایره میشه خود جغده
میدوعه نمیرسه تهش میشه عقده
آره منم همون آدم سه نقطه

تکست دریل محل ما

تکست میکر

تکست میکر فعالیت خود را از سال 1393 آغاز نموده و در حوزه آهنگسازی و ترانه سرایی در تمامی سبک ها فعالیت میکند

ربات بازی مافیا

فقط و فقط جهت پخش سراسری موزیک خود در سایت ها و کانال های معتبر تماس بگیرید


Using WordPress With Honor
Design : Sina.Sattari
تبلیغات برای دسترسی به بیت مناسب تکست ها و همچنین مطالب خاص وارد کانال تلگرام شوید