تکست میکر


اولین و تنها مرجع تکست و بیت فارسی

تکست آر اندبی آدم نما


تکست آر اندبی آدم نما

(ببخش اگه بهت گفتم دوست دارم ببخش اگه این حرفو زدم
بهتره دل نبندی به من چون من یه رهگذرم

من درگیر احساسات نمیشم حسای من آزاد نمیشن
من یه آدم نمام یه گرگ  تو منه من محرم رازات نمیشم)

سرنوشت من مبهمه دشمنام کین ؟ آره خوب همه
عقده پره تا خرخره یه طناب لازم دارم با یه قرقره

نمیدونم خوشبختی کجاست ازم نخواه آدرسشو
تجربه مفت به دست نمیاد خودت برو قاطی حادثه شو

همه سراغمو میگیرن دم به دم میاد حکم جلبم
دل نبند به من که رهگذرم یه آدم نمام واسه دکوره قلبم

دیگه نمیگم عاشقتم نه نمیخورم گه زیادی
کاش برگردیم به روز اول داشته باشی بهم تو حسی عادی

از بس آدم پوشالی دیدم که حالا خودم یه آدم نمام
انقدر اسم سپردم به کلم که اسم خودم هم یادم نماند

تو وابسته شدی به من نیت من نبود عذابت اصلا
مردم کورکورانه میگن چشم  باز خوبه من عصا به دستم

نصف مردم خرافاتی نصف دیگرم گ*ده مذهب
من قاطی این جماعت نمیشم رو همشون چشمامو بستم

واسه مردمی که بت پرستن منم باید بت شم آره
ظاهرا فقط پول تعیین کنندست باکلاسه هرکی تو کت شلواره

من لاشی ترین لاشی ترینام بقیه باید زانو جلوم بزنن
منم یه حیوون مثل بقیم یکیو میخوام واسه تلمبه زدن

مرگ و زندگی فرقی نداره بین بد و بدتر حق انتخاب نیست
بدنتو به من ببخش چون لذت بخشش تو انتقام نیست !

(ببخش اگه بهت گفتم دوست دارم ببخش اگه این حرفو زدم
بهتره دل نبندی به من چون من یه رهگذرم

من درگیر احساسات نمیشم حسای من آزاد نمیشن
من یه آدم نمام یه گرگ  تو منه من محرم رازات نمیشم)

تکست آر اندبی آدم نما

تکست میکر

تکست میکر فعالیت خود را از سال 1393 آغاز نموده و در حوزه آهنگسازی و ترانه سرایی در تمامی سبک ها فعالیت میکند رپ فارسی

فقط و فقط جهت پخش سراسری موزیک خود در سایت ها و کانال های معتبر تماس بگیرید


Using WordPress With Honor
Design : Sina.Sattari
تبلیغات برای دسترسی به بیت مناسب تکست ها و همچنین مطالب خاص وارد کانال تلگرام شوید